Inderøy Gårdsbryggeri

  • Utsalg og arrangement
  • Per Morten: +47 922 54 112

  • Bryggeri og administrasjon 
  • Steinar: +47 911 71 191

  • E-post    : post@igb.no
  • Bryggeri : Kvamshaugan 48, 7670 Inderøy
  • Kontor    : Årfallvegen 86, 7670 Inderøy

Ta gjerne kontakt via sms eller e-post da vi ofte er opptatt med produksjon eller gjester.


Åpningstider

01.05 - 30.06 Utsalg lørdager 13:00-16:00
01.07 - 05.08 Utsalg tirsdag-lørdag 12:00-16:00
06.08 - 31.08 Utsalg lørdager 13:00-16:00
25.11 - 23.12 Utsalg lørdager 13:00-16:00
01.07 - 06.08 Pub fredag-lørdag 19:00-24:00

Besøk utover dette må avtales med Per Morten på tlf. 922 54 112. Velkommen til gårdsutsalg og pub!

Alle dagligvarebutikker i Inderøy har forøvrig øl fra oss.